Jak oszczędzać na przyszłość dziecka?

Zabezpieczenie przyszłości dziecka to często priorytet dla rodziców. Odkładanie pieniędzy na start w dorosłe życie, na studia lub na zakup pierwszego mieszkania to już standard. Jaka metoda oszczędzania jest zatem najlepsza, by zgromadzić odpowiednie środki finansowe dla pociechy? 

Jeśli chce się zapewnić bezpieczeństwo finansowe swoim dzieciom najlepiej zacząć od razu. Lata lecą szybko i zanim się obejrzymy maluch wyfrunie z domu. Oczywiście cel odkładania pieniędzy nie musi wiązać się jedynie z edukacją lub początkami pełnoletniego życia. Poduszka finansowa może być na wypadek konieczności pokrycia kosztów leczenia, remontu pokoju, opłacenia obozu.

Możliwości narzędzi finansowych, które warto wybrać jest kilka.

Konto oszczędnościowe. Jest to bezpieczne rozwiązanie, a gromadzone na nim fundusze pracują, co oznacza, że się systematycznie zwiększają. Wybierając tą opcję warto zapoznać się z dokładną ofertą banków, gdyż nierzadko dorzucają one dodatkowe bonusy: wyższe oprocentowanie, częstotliwość kapitalizacji odsetek, premie za wpłatę określonych środków.

Lokata bankowa dla dzieci. Tak, jak konto oszczędnościowe, umożliwia gromadzenie kapitału. Umowę podpisuje się jednak na określony czas, a wpłacone tam środki zostają zamrożone, co oznacza, że nie ma możliwości swobodnego zarządzania nimi w razie wcześniejszej potrzeby. Gdy nie planujemy kolejnych wpłat, a mamy dosyć sporą ilość gotówki, lokata jest dobrym rozwiązaniem.

Polisa posagowa. Łączy w sobie zalety ubezpieczenia oraz możliwość gromadzenia kapitału. Jednak działa na określonych regułach: najkrótszy okres ubezpieczenia to pięć lat, środki można wypłacić po ukończeniu przez dziecko 25 lat, minimalna miesięczna stawka jest z góry ustalona, o górnej granicy decyduje osoba ubezpieczająca. Polisa ta to zarazem ubezpieczenie chroniące od niespodziewanych zdarzeń, takich jak: choroba, wypadek, operacja oraz śmierć rodziców (wtedy wypłacone jest w całości lub w częściach).

Fundusze inwestycyjne. To nic innego jak ulokowanie pieniędzy w papierach wartościowych. Środki wpłacane przez rodziców są przeliczane na jednostki uczestnictwa w danym funduszu. To rozwiązanie wiąże się z ryzykiem, tak jak każde inwestowanie w akcje. Może się jednak okazać strzałem w dziesiątkę i mocno zwiększyć kapitał. Przy jego zakładaniu należy określić czas trwania, wysokość wpłat, a także akceptowalny poziom ryzyka.

Przy odkładaniu pieniędzy warto kierować się kilkoma zasadami. Należą do nich: regularność, małe ryzyko instrumentów finansowych, elastyczność przy wpłacie i wypłacie, ochrona kapitału np. przed inflacją. Od tych czynników zależy decyzja jakie narzędzie wybierzemy, aby zabezpieczyć przyszłość naszego dziecka.

Prof. Bogusław Pidnol
Prof. | + posts

Profesor Uniwersytetu w Yale wykładający wiedzę dotyczącą notowań walutowych i rynku Forex