1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Choma Art, dostępnego pod adresem https://chomaart.pl/

1.2. Serwis jest prowadzony przez firmę Choma Art SA, z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Lubańskiej 133/200, 58-560 Jelenia Góra.

1.3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Zasady Korzystania z Serwisu

2.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu w celach informacyjnych.

2.2. Jest zabronione używanie serwisu do celów niezgodnych z prawem.

2.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób szanujący prawa innych użytkowników oraz osób trzecich.

2.4. Wszelkie naruszenia zasad korzystania z serwisu mogą skutkować blokadą dostępu do serwisu.

3. Prawa Autorskie

3.1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie https://chomaart.pl/ są chronione prawem autorskim i należą do Choma Art SA lub zostały użyte na podstawie odpowiednich licencji.

3.2. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja jakichkolwiek treści dostępnych na stronie bez pisemnej zgody Choma Art SA jest zabronione.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje dotyczące działania serwisu należy kierować na adres e-mail: kontakt@chomaart.pl

4.2. Choma Art SA zobowiązuje się do rozpatrzenia wszystkich reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

5. Postanowienia Końcowe

5.1. Choma Art SA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

5.2. O wszelkich zmianach w regulaminie użytkownicy będą informowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie głównej serwisu.